• https://www.facebook.com/demircan.kadir
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=+05366062730
  • https://www.twitter.com/kesiftv
  • https://www.instagram.com/gonendenhaberler@hotmail.com

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞI

DAMZIZLIK KÜÇÜKBAŞ İTHALAT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR ? DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ İTHALAT TEKNİK KRİTERLERİ NELERDİR ? DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALAT TALİMATI NASIL YAPILIR ? T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ONAYLI AÇIKLAMASI

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ İTHALAT TEKNİK KRİTERLERİ İthal edilecek Damızlık Koyunlar; East Friesian, Merinos, Dorset Down, Charolais, Lacaune, Dorper, Ile de France, Zwarbles, Alman Siyahbaşlı, Texel, Romanov, Plevne ve Asaf ırkı, Damızlık Keçiler; Saanen, Damascus, Boer, Alpine ırklarından olmalıdır.
 1. Yukarıda belirtilen ırklar dışındaki küçükbaş hayvan ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.
2. Hayvanlar, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından damızlık küçükbaş hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır.
3. Hayvanlar bireysel tanımlanmasını sağlayan kulak küpesi/mikroçip vb. ile tanımlanmış olmalıdır.
4. Hayvanlar, ait olduğu ırkın genel fenotipik özelliklerini taşımalıdır.
5. Gelişim bozukluğu, kaşektik, görünür fiziki ve ortopedik kusurları (topallık, körlük v.b) patalojik oluşumlar (tümör, apse, konjuktivit ve deri hastalıkları vb.) olmamalıdır. Genel kondisyonu iyi ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıdır.
6. Hayvanlar seçim günündeki yaşı ;
- Dişiler (gebelik durumuna bakılmaksızın) : 6 -24 aylık (180-720gün),
- Erkekler : 12- 24 aylık (360-720 gün) olmalıdır.
7-Seçimi yapılacak hayvanlar, orijin ülkesinin yetkili otoritesi tarafından ya da yetki verilmiş birlik/kooperatifler tarafından düzenlenen kulak küpe numarası, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi bilgilerini içeren onaylı belgelere sahip olmalıdır.
8- Hayvanların seçim günündeki canlı ağırlıkları en az ;

 “Damızlık Küçükbaş İthalat Başvurusu”
1 - İthalat yapmak isteyen gerçek/tüzel kişiler Damızlık Küçükbaş İthalat Talimatı ile istenen belgelerle HAYGEM’e başvurur.
2- Başvurusu uygun bulunanlara, kontrol belgesi verilmek ve seçim heyeti görevlendirmek üzere izin verilir.  (Başvurusu uygun bulunmayanlar ile eksiklik bulunanlara bildirimde bulunulur.) 
3- İthalat yapmak isteyen gerçek/tüzel kişilerin talebi üzerine seçim heyeti görevlendirilir.Z
4- Görevlendirilen heyet tarafından düzenlenen liste tutanaklarının tesliminden sonra HAYGEM’ce onaylı KONTROL BELGESİ düzenlenir.
5- Düzenlenen Kontrol Belgesi ve ilgili belgeler ithalata ilişkin iş ve işleri yapmak üzere HAYGEM tarafından ilgili Veteriner Sınır Kontrol Noktasına, İl Müdürlüğüne ve ithalatçıya gönderilir.

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANİTHALAT TALİMATI  

A Genel Kurallar 

1-Damızlık küçükbaş hayvan, sağlık sertifikası anlaşması yapılan ülkeler içerisinden Bakanlıkça uygun görülen ülkelerden ithal edilebilir. 
2-İthal edilecek damızlık küçükbaş hayvanlar, Bakanlığın belirlediği sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır. Sağlık sertifikaları 
3-Damızlık küçükbaş hayvan ithalat izni, kendi işletmesi adına veya yetiştiricilere satmak üzere gerçek/tüzel kişilikler tarafından yapılabilir.
4-Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında, izin verilen dişi hayvan sayısının %5’i kadar aynı ırktan olmak şartıyla, damızlık erkek hayvaniçin izin verilir.
5-Damızlık küçükbaş hayvan ithalatında her bir kontrol belgesi (ithalat izni) başvurusu; kendi işletmesi adına ithalat yapmak isteyenler için en az 100 baş, yetiştiricilere satış amaçlı yapılacak ithalatlarda en az 500 başiçin yapılır.Kendi işletmesi adına ithalat yapmak isteyenler en az 100 baş boş kapasiteye, yetiştiricilere satmak üzere ithalat yapmak isteyenler ise en az 500 baş boş kapasiteye sahip işletmesi olmalıdır.  
6-İthalat için verilen iznin geçerlilik süresi 6 aydır ve her bir ithalat izni için tek bir kontrol belgesi düzenlenir.
7-Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen hayvanlarınfiili ithalat iş ve işlemleritamamlanmadan ve bakanlık kayıt sistemine kaydedilmeden satışı yapılamaz.

8-Yetiştiricilere satmak üzere ithal edilen küçükbaş hayvanların, satışı aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.

1)   Satışın yapılacağı işletme, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı ve işletme tescil belgesine sahip olmalıdır.

2)   Bir işletmeye aynı ırktan en az 25baş satış yapılmalıdır.

3)   Satışın yapılacağı işletmenin kapasitesi, satışın yapılacağı hayvan sayısı ile uyumlu olmalıdır. Bunu gösteren kapasite raporu (Ek-6) alınmalıdır.

4)   Satışı yapılan hayvanların, işletme bazında kulak küpe numaraları listelenmeli alıcı ve satıcı tarafından imza altına alınmalıdır.

5)   Damızlık küçükbaş hayvanı satın alan işletme sahibinden taahhütname (Ek-5), alınmalıdır.

Bu maddede yukarıda istenilen belge ve bilgileri,  ithalatı yapan işletmenin kurulu bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne verilmelidir.
 


90 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret628808
Sahibinden
Örnek Prefabrik Evler
Arazitv
Facebook Linki
Örnek Prefabrik Evler
Yol Tarifi
Örnek Prefabrik Evler
Kurallarımız
Örnek Prefabrik Evler
KeşfiTV
Örnek Prefabrik Evler
Çobanla Başbaşa


Örnek Prefabrik Evler
Gönen Köyleri
Manyas Köyleri
Hava Durumu