Keşif Arazi Emlak Ajansı

                            Kadir Demircan

www.arazitv.net Youtube Kanalı: AraziTV KeşifTV

  Altay Mah. Şehit Mustafa Karakaş Cad. No:39/B Gönen Balıkesir Marmara Türkiye

Keşif Arazi Ajansı Vergi No:  2800184183  İş Yeri Sicil No 268 310 101 115 040 001 010 - 000

 İş Konusu: Gayrimenkul Alımı Satımı Reklamcılık İş Takibi Yayıncılık İş Alanı: Pazarlama ve Perakende

İletişim: 0533 406 2730 0536 606 2730 – 0266.762 6793

 

 

 

Arazi Müteahhitliği - Arazi Projeleri Ajansı

Arazi Ticareti, Yatırım, Organizasyon, Pazarlama ve Kâr Ortaklığı Grubu

 

Yapılacak İş ve İşlemler

Balıkesir ve Çanakkale’nin, il ve ilçelerinde, arazi üzerine, bağ, bahçe, tarla, köy evi, arsa türü arazilerin; alım, satım, bakım, onarım, temizlik, düzenleme, güzelleştirme, ekim, dikim olarak; arazi üzerinde çeşitli iş ve işlemlerin yapılması, satışı ve pazarlanması yapılacaktır.

Arazi Üzerinde Yapılacak Çalışmalar Şunlardır:

1. Alınan arazi; kullanılıyorsa, temiz ve bakımlı ise, hiç bir işlem yapmadan doğrudan satışa sunulur.

2. Araziye giden yol yapımı veya mevcut yolun bakım ve onarımı.

3.Arazinin hafriyat işleri;  doldu, bakım, onarım, temizlik, düzleme ve teraslama işleri.

4.Arazinin sürülmesi, tırmıklanması, sulu ve kuru bitki ekimi, meyve ve sebze ekimi.

5.Arazi sınırlarının tespiti ve kadastro ölçümü yapılması.

6.Arazide su arama, bulma, kuyu ve havuz yapımı, sulama sistemleri kurulumu.

7.Projeli ve projesiz yapıların yapılması. Bağ evi, hobi evi, ahşap ev, prefabrik ev, çelik kontriksiyon ev, tuğladan ev, toprak ev, insan ve hayvan için kalıcı ve geçici barınak ve konaklama mekanlarının yapımı.

 Bu proje kapsamında resmi, ruhsatlı hiç bir iş yapılmayacaktır. Ancak araziyi satın alan kişi isterse yardımcı olunacaktır. Arazilerin üzerine basit, geçici, seyyar, yasalara uygun olan yapılar yapılacaktır.

8.Arazilere tel çit avlu, duvar, köprü ve kapı yapımı.

9.Amatör ve hobi amaçlı, resmi olmayan çeşitli türlerde bahçelerin, mini çiftliklerin kurulması ve işletilmesi.

10.Arazinin tarım, alternatif tarım, şifalı bitkiler, üretim, turizm, kültürel ve çeşitli ticari ve projeli amaçlara göre araştırma ve değerlendirilmesinin yapılması ve uygulanması.

11. Üzerinde  yapı ve bahçe türü bir uygulama yapılan arazilerin satışından sonra, talep halinde mutat bakım, onarım, sulama ve koruma hizmetlerinde destek olunması.

 

Kaynak,  Gelir Gider ve Kâr Paylaşımı

      Bu projenin amacı, küçük tasarruf sahiplerinin tasarruflarını değerlendirmek, ben değil biz eksenli düşünce ile pastanın bölüşülmesini, paylaşılmasını, yayılmasını sağlamak.

     Ayrıca burada en önemli husus; yatırımcı grubumuzu pazarlama ağına ekleyerek büyük bir pazarlama ve satış potansiyeli oluşturmak.

    Proje üyelerimiz ve kar ortaklarımız en az bir hisse  ile 10.000 TL ( On Bin Lira) ile  gruba girerler. Bir kişi en fazla 5 hisse sahibi olabilir.

   Grubun tasarrufu tek bir banka hesabında hazır tutulur. Her yatırımcımıza bilgisayarda ve özel defterde kar  kayıt  muhasebe sayfası düzenlenir  ve elde ettiği karlar tarihlere göre hanesine yazılır. Ayrıca bütün gelir gider, giriş çıkışlar genel olarak işlenir.

   Arazi ticareti için projeye ve satışa uygun arazi araştırması yapılır, gelen kelepir araziler değerlendirilir, yerinde görülüp incelenir, projeye ve alım satıma uygun arazilere fiyat teklifi yapılıp uygun fiyatlarla alınır. Alınan arazilere ne tür işlem ve harcama yapılması gerekiyorsa yapılır, bitirilir ve satışa sunulur.

Üyelerin Gelir Kalemleri Nelerdir

1.Grup Kaynağı Geliri  %40: Çalışma grubu kaynağından yapılan alım ve satım işlemlerinden elde edilen brüt kar, zaruri harcamalardan sonra kalan net karın % 40 tüm üyelere eşit olarak paylaşılır.

2.Özel Pazarlama Primi % 20: Grup üyesinin kendi çevresine ve kendi özel reklam tanıtım yayın imkânlarıyla yaptığı gruba ait veya gruba ait olmayan bir gayri menkulün bizzat, üye tarafından, %100 etki ile pazarlanması ve satışından elde edilen kardan, öncelikli ve bireysel olarak net % 20 özel satış primi alır ve bu prim hemen satış sonrası hesabına aktarılır.

3.Grup arazisini satın alma ve satma: Gruba ait bir araziyi, kendisi satın alarak mal sahibi olabilir veya aldığı araziyi tekrar satışa sunarak daha fazla bir kar elde edebilir.

4. Özel olarak alım satım işlemi, serbest kar: Grubun dışındaki bir araziyi Keşif Arazi Ajansı ile özel ve gruptan ayrı olarak, al sat şeklinde kar ortaklığı yapabilir.

5.Emlakçılık Hizmeti Alma: Kendine veya yakınına ait farklı bir arazinin pazarlama ve satışını grup kanalı ve desteğiyle yapabilir. Tabii ki bu durumda Keşif Arazi Ajansına satış komisyonu öder.

Harcama Kalemleri Nelerdir:

A. Ana Paradan Yapılan Harcamalar ve Giderler:

1. Arazi satın alımı 2. Arazi üzerine yapılan iş ve işlemler, malzeme, işçilik, ulaşım v.s giderleri.

B. Kardan Yapılan Harcamalar.

 1. Ofis sabit personeli en fazla 3 kişi, maaş, prim, yemek, sigorta giderleri, büro- iletişim, vergi ve kdv giderleri

 2. İlan, reklam, TV Arazi Tanıtım Programı yayını ve pazarlama giderleri.

Yukarıda belirtilen Kardan Yapılan Harcama giderleri üye sayısının 20 ve 200.000 TL yi bulduktan ve geçtikten sonra gerçekleştirilir.

 

Kar Payları Dağılımı ve Paylaşım:

      Arazi harcamaları, satışlar ve gelirler, kar payı dağılımları her ayın son haftasında son hesaplanır ve sonuca bağlanır.

     Bir ayın içindeki alış ve satışlar toplanır, işlenir. Satışın olduğu ay içindeki kar, kardan yapılan zorunlu harcama kalemleri giderildikten sonra hesaplanarak kalan net kar miktarının % 40’ı, giriş de bir ayını tamamlamış olan yatırımcıların tamamına eşit oranda paylaştırılır, kalan kar miktarı da ticari işletme adına %30, projeyi yürüten yönetici adına da %30 arası taksim edilir.

     Ayrıca, üyelerden bizde vekâleti ve sicil puanı yüksek olanlar ile, bizdeki tasarruf miktarı ve kazandığı kar miktarı, arazinin satış miktarı ile eş değer olanlara, tapu alım satım ve tescil işlemi üzerine yapılır. Alım - satım işlemi tamamlanan grup üyemize her işlem başı 200 TL ek özel ödeme yapılır. Bu ödeme üyenin kar hanesine yazılır. Yani kar payları da, yeni bir hisseye dönüşene kadar üye ek kazançlar elde edebilir.

    Ay sonunda üyelerin payına düşen ve hesaplarına yazılan kar payı miktarları üyelere iletilir, bilgi verilir ve paylar hesaplarındaki paraya ilave edilir. İsteyen üyeler her 4 ayda bir kar paylarını hesaplarına eft-havale yoluyla alabilirler veya tasarruflarında bırakabilirler. Tasarruflarında bırakmaları kendi lehlerinedir. Zaten bir yılın sonunda anapara ve karları otomatik olarak hesaplarına ödenecek talep ederse yeniden üye olup çalışmaya devam edebilecektir.

     Kar payları bir hisse (10 Bin) miktarına ulaştığında, hisseye dönüşür ve kar işlemine tabi tutulur.

Normal alım satımın dışında havuzdaki paranın emlak üzerine farklı ticari işlem ve eylemlerde kullanılmasından elde edilen kardan da üyeler takdir edilen bir kar oranı ile eşit olarak faydalandırılır.

  İşletmenin diğer iş ve işlemleri ikinci planda ve ekstra çalışmalar olacağından, üye grubunun menfaatine herhangi bir menfaat tahakkuk ettirilmez, işletmenin menfaatine çalışmalar sayılır.

 

Önemli Kurallarımız:

1.Giriş: Projeye katılmak isteyenler, bu projemizi detaylı olarak okuduktan ve karar verdikten sonra, bizi arayarak veya bizzat ofise gelerek müracaat ederler.

İncelemeyi ve gerekli araştırmayı yapıp kabul edildikten sonra, vereceğimiz hesaba ödemeyi yaparlar ve makbuzu bize gönderirler. Havale hesapta görüldüğü takdirde bu okuduğunuz proje açıklaması ve sözleşme tarafımızdan 2 suret olarak doldurulup imza edilerek, bir adet de 12 ay sonrasına senet düzenlenerek kargo ile katılımcının adresine gönderilir.

      Katılımcı üye de sözleşmenin iki suretini de imzalayarak, bir tanesini kendisinde bırakır, bir tanesini de bize kargo ile gönderir. Grup üyeliği resmen ve fiilen başlamış olur.

     Grup üyeliğinin resmi hiç bir özelliği, rizikosu, sakıncalı ve ucu açık bir durumu yoktur. Çok basit, iki kişi arasında sıradan bir iş sözleşmesi ve borç alımı neticesinde özel senet tanzim edilmesinden ibarettir.

Bir yıl sonra da otomatikman bitmiş olur.

    Projenin hiçbir sakıncalı yönü yoktur. Projeye yatırılan paranın eksiye düşmesi kesinlikle söz konusu değildir. Artı var ancak eksi asla olmayacaktır. Ticaret; cesaret, beceri, güven ve riziko işidir. Cesaretiniz yoksa kimseyi zorlamıyoruz, girmeyin, katılmayın. Katılmış olsanız bile 4 ay denemeden sonra bir fayda göremiyorsanız veya kârı az buluyorsanız çıkabilirsiniz.

    Çok önemli, acil, kaza, ölüm kalım durumları gibi doğru ve gerçek mazeret durumlarında hemen çıkılabilir ve paranızı alabilirsiniz.

2. Kâr Payını Hak Etme: Projeye katılan yatırımcının tasarrufu 30 günden sonra kar uygulaması işlemine tabi tutulur.

3. Gruptan Çıkış: Proje grubundan çıkmak isteyen kişi ancak 4 ayı doldurduktan sonra çıkabilir. Gruptan çıkma talebini bize ilettikten sonra 30 gün içinde, senet ve sözleşme geri alınarak, hesabındaki anapara ve kar miktarı hesabına havale edilir.

4.Temiz Sicil: Üyelerimizin adli sicil ve banka sicilleri kesinlikle temiz olmalıdır. Borç, hacizlik ve ipoteklik durumları kesinlikle bulunmamalıdır. Çevresinde sevilen, sayılan, geçimli ve uyumlu, sözü ve özü bir, sözlerine sadık, anlayışlı, tutarlı, sabırlı, güvenilir, sorunsuz ve kendileriyle barışık kişi olmaları gerekmektedir.

Çünkü grup bütçesinden alınan araziler gerek görülen bazı durumlarda, bizdeki tasarruf miktarı oranını geçmemek kaydı ile üyelerimizin adına da tapu tescili yapılabilecektir. Bunun için uygun görülen üyelerimizden Balıkesir ve Çanakkale İl ve İlçelerinde her türlü gayrimenkul alım satımı, kiralama, ipotek koyma ve kaldırma, kadastro ölçüm ve ağaç kesimi işleri, imar plan ve proje işlemlerinin takibi yazısıyla noterden vekâletname de alınabilecektir.

5. Üyelikten Çıkarma: İşletmemiz, ekip uyumunu bozan, sık sorun çıkaran, gereksiz ve zamansız olarak çok sık arayıp soran, baskı kurmaya çalışan, çalışmalara müdahale eden, problemli ve olumsuz davranışlarını gördüğü ve bizi bir defa bile olsa üzen kişilerin grup üyeliğini tek taraflı olarak bitirebilir.  Veya hiç bir sebep olmasa bile görülen lüzum üzerine mevcut tasarrufunu ve kar payını ödeyerek ve bilgilendirerek tek taraflı olarak gruptan çıkarabilir. Gruba girişte her üyeye 10 puan yazılır. Üyenin davranışlarına göre puan değişebilir.5 puanın altına düşen üye gruptan anaparası ve karları ödenerek çıkarılır. Puan düzenleme ve çıkarma işlemlerinin değerlendirilmesini ticari işletmenin başında olan 3 kişilik komisyon kararlaştırır.

6. Üyelik Süresi: Grup üyeliği süreleri 12 aydır. 12 ay sonra üyelikleri otomatik olarak bir yılın sonunda bitmiş, mevcut tasarrufları ve biriken kar payları hesaplarına havale edilmiş ve hesapları kapatılmış olur.

Yeniden sözleşmelerini yenilemek ve devam etmek isteyenler talepte bulunurlar, talepleri değerlendirmeye alınıp olumlu veya olumsuz kendilerine bilgi verilir.

 

Sözleşme Mutabakatı ve İmzalar

       Yukarıda belirtilen sözleşme maddeleri ve kurallarını okudum, kabul ettim ve gruba üye olmaya karar verdim. Grubun çalışma ve katılım süresi içerisinde önceden yazılı tüm kural ve uygulamalar ile çalışmaların sevki ve selametine göre sonradan güncellenerek ekleme ve çıkarma yapabileceği,  ilave edilebilecek ve alınabilecek karar, kural ve uygulamalara, kar paylaşımındaki kural, idari karar ve uygulamalara uyacağımı, tarafıma bir görev ve sorumluluk verildiğinde yerine getireceğimi, ekip disiplini ve grup motivasyonuna katkı sağlayacağımı garanti ve taahhüt ediyorum.

 

     Taraflar yukarıda yazılı kurallara ve imza altına alınan bu sözleşmeye harfiyen uyacaklarını karşılıklı olarak birbirlerine garanti ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

 

 

       Katılımcı  Üye                                                                                  Keşif Arazi Ajansı Yetkili

 Adı - Soyadı - İmzası                                                                                Adı - Soyadı - İmzası

 

                                                                                                                                                                                                                                    

.........................................................................                        .........................................................................

 

 

Katılımcı Üye Bilgileri

        Adı Soyadı

 

 

       TC Kimlik No

   Banka Adı ve İban No

 

              Ev Adresi

      Cep  Telefonu

 

  Ev veya İş Telefonu

 

        Mail Adresi

             İş Adresi

 

 

          İşi - Mesleği

 

     Ödeme Tutarı

      Hisse Miktarı

Giriş-Ödeme Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                        

 

 

 

Anasayfaya Git